โบเต้ เอควิลิเบร่ เมดิคอล สปา แอนด์ บีอีคิว คลินิก ได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อเติมเต็มการบริการด้านสุขภาพ และความงาม ในรูปแบบของเมดิคอลสปา และคลินิกที่เน้นในเรื่องของความสมดุลของร่างกาย และจิตใจ เพื่อให้คุณได้ผ่อนคลาย (Relax) และได้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ (Result) โดยนำศาสตร์หลายแขนงมาผสมผสานทำงานร่วมกัน (Integrative Medication) คือ ศาสตร์สปาบำบัด ศาสตร์ผิวพรรณและความงาม ศาสตร์ธรรมชาติบำบัด และเวชศาสตร์ชะลอวัย

เข้าสู่เว็บโบเต้ เอคิวลิเบร่ เมดิคอล สปา แอนด์ บีอีคิว คลินิก